Fundacja PEAS Opieka Specjalna

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. FUNDACJA PEAS OPIEKA SPECJALNA KRS 0000514620 CEL DZIAŁANIA ORGANIZACJI 1. Niesienie pomocy osobom ciężko, przewlekle i nieuleczalnie chorym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 2. Niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych dzieciom oraz ich rodzicom. 3. Niesienie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych zagrożonym wyłączeniem społecznym. 4. Organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi nieuleczalnie chorymi. 5. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 6. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia dzieci niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych oraz ich rodziców. 7. Propagowanie idei wolontariatu. 8. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ciężko oraz nieuleczalnie chorymi. 9. Organizacja wystaw i kiermaszu reprezentująca efekty pracy Fundacji.

Działania aktualne

Fundacja PEAS Opieka specjalna, działając we współpracy z Organizacją Pożytku Publicznego "Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego" (KRS 0000129924), realizuje projekt "Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu". Pomoc ta jest organizowana na prośbę metropolitów Doniecka Iłariona oraz Ługańska Mitrofana i jest przeznaczona dla mieszkańców Ukrainy z rejonów dotkniętych wojną.  Zbieramy dary rzeczowe:

dla dzieci - konserwy, mleko w proszku, pampersy, art. Szkolne,

produkty spożywcze o długim okresie przydatności,

artykuły higieniczne i chemię gospodarczą,

pomoc finansową, za którą będziemy mogli zakupić dodatkowe dary oraz zorganizować transport z Polski; wpłaty na konto Stowarzyszenia w ING Banku Śląskim: 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596; lub na konto Fundacji PEAS Opieka specjalna BGŻ 22 2030 0045 1110 0000 0282 3670; w tytule przelewu "Pomoc dla Donbasu".

Zbiórkę w Lublinie koordynuje Ludmila Saulina +48 539 220 542, ludmila.saulina@o2.pl.

Dane Fundacji

Fundacja PEAS Opieka Specjalna

Adres: Krężnica Jara 483c20-515 Lublin

Telefon: +48.539220542

NIP: 7133087311

Adres korespondencyjny

Adres: Krężnica Jara 483c 20-515 Lublin

Telefon: +48 539220542

Formularz kontaktowy

 _ __   ___   _____   ___  
 | |/ //  / _ \\  / ____||  / _ \\ 
 | ' //  / //\ \\ / //---`' | / \ || 
 | . \\ | ___ ||\ \\___  | \_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_|| \_____||  \___// 
 `-` --` `-`  `-`  `----`  `---`